23 februari Polycarpus

Polycarpus was een leerling van de apostel Johannes. Hij was bisschop van Smyrna, waar hij de kerk op kundige wijze leidde. Hij was een grijze eminentie die door ieder werd geacht. In het jaar 155 stierf hij op 86-jarige leeftijd de marteldood. Zelfs op deze hoge leeftijd kon hij nog een heldere kijk geven op de dingen en kalmte en rust uitstralen. Vlak voor zijn dood reageerde Polycarpus: ‘Al 86 jaar dien ik Christus. Hij heeft mij nooit last bezorgd. Denkt u dat ik Hem nu verloochenen zal?’ Zelfs in zijn dood dwong hij ieders respect af.

Ps 31 Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven, want altijd bent U mijn rost en mijn vesting,  uw Naam is mijn leider en gids.  Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen. U zult mij beschermen, getrouwe God. Ik mag mij verheugen in uw erbarmen, U ziet mijn ellende, U helpt mij in nood. Bevrijd mij van mijn vervolgers. Laat over mij, uw dienaar, uw Aanschijn stralen, red mij door uw genade.