Bernadette Soubirous18 februari

God kiest vaak eenvoudige mensen om zijn boodschap aan de mensen te brengen. Een herder haalt Hij bij zijn kudde weg, een boer van achter zijn ploeg. Maria koos een spelend kind om aan de wereld te berichten dat bekering en voortdurend gebed noodzakelijk waren en zijn. Daardoor kwam Bernadette in het middelpunt van de belangstelling te staan, hoewel zij dat zelf volstrekt niet wilde.

Heer, wie nederig is mag op U vertrouwen. U hebt Bernadette een uitzonderlijk geduld en grote, edelmoedige liefde geschonken. Laat haar gebed en haar voorbeeld voor ons een hulp zijn, zodat wij met groot geloof de wegen gaan waarheen U ons leidt.