14 februari Cyrillus en Methodius

Cyrillus en Methodius waren broers. Als missionaris zagen zij al lang de noodzaak de taal en de plaatselijke gebruiken goed te kennen. Cyrillus en Methodius gebruikten als eersten de Slavische taal in prediking en onderricht. De bijbel en de gebedenboeken vertaalden zij in het Russisch en zij vierden de liturgie in de volkstaal. Om de klanken adequaat te kunnen weergeven moest zelfs een nieuw tekenschrift ontworpen worden. Wij kennen het nu als het cyrillisch schrift, genoemd naar de uitvinder ervan: onze heilige Cyrillus.  De toenmalige paus steunde hen bij hun inzet en hun werk.  Bij paus Hadrianus II († 872) wisten ze zelfs gedaan te krijgen dat in het oosten het Latijn in de eredienst helemaal werd vervangen door de Slavische taal. . De kerk het Oosten bloeide op.
God, door de heilige broers Cyrillus en Methodius hebt U aan de Slavische volkeren het licht van het Evangelie gebracht. Wij vragen U maar ons ontvankelijk voor Uw Woord en vorm ons om tot een volk dat volhardt in het geloof.