Blasius 3 februari

Blasius was in de 4de eeuw bisschop in de vroege kerk in Sebaste, dat ligt in Armenië. Zieke dieren kwamen naar hem toe en hij genas ze. Op een keer ging een wolf er vandoor met het enige varken van een arme weduwe. Op bevel van Blasius bracht de wolf het dier terug.  Maar het bekendst werd Blasius door wat hij voor zieken mensen deed.  Een kind dreigde te stikken in een graat die in zijn keel was blijven steken. Blasius kon de graat verwijderen en zó het kind redden. Wanneer een gelovige de Blasiuszegen  ontvangt kruist de bedienaar twee kaarsen kruiselings tegen de keel en spreekt een gebed uit, waarin de voorspraak van Blasius wordt gevraagd.

Blasius is de patroon van de kaarsenmakers, van blaasmuzikanten en zijn voorspraak wordt gevraagd bij keelziekten.
Het gebed dat de priester bij de Blasiuszegen uitspreekt: ‘Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God u van keel ziekten en alle andere kwaad. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen’.
Luister naar het gebed van uw volk, Heer, onze God; op de voorspraak van de heilige Blasius vragen wij U: leid ons in vrede langs de weg van dit leven naar de eeuwige vreugde.