Uitnodiging voor een bijeenkomst over de synodale weg

De wereldwijde katholieke kerk is momenteel bezig met een belangrijk consultatieproces. De centrale vraag is hoe wij de toekomst tegemoet gaan als Gods volk onderweg in een sterkveranderde en veranderende wereld. De kerk bestaat niet alleen uit bisschoppen, priesters, diakens en pastoraal werkers. En dat is maar goed ook! Vanuit ons doopsel zijn we allen geroepen om verantwoordelijkheid te dragen en mee te denken over de wijze waarop de kerk ook in de toekomst haar opdracht kan vervullen om in woord en daad gestalte te geven aan oms gelood. Dat betekent natuurlijk dat ieders stem moet worden gehoord en dat is nu juist de bedoeling van paus Franciscus met deze synodale weg.

In 2023 is er een grote vergadering (synode) in Rome waarin deze vraag centraal staat en iedereen die zich bij de kerk betrokken voelt, wordt uitgenodigd om zijn of haar stem te laten horen en hierover mee te praten. Het pastorale team nodigt u uit voor een bijeenkomst over de synodale weg op dinsdag 22 februari om 19.30 uur in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. Op deze bijeenkomst gaan we graag nader in op de bedoeling van het synodale proces en kunnen we inhoudelijk in gesprek gaan over de thema’s. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het centraal parochiesecretariaat (070 308 0414 / cps@rkparochiedevierevangelisten.nl).

Mocht u graag mee willen praten maar komt de voorgestelde datum en tijd niet goed uit, laat het ons weten. Ook als u vragen of ideeën heeft over het synodale proces dan horen we dat graag. Iedereen die de kerk een warm hart toedraagt en mee wil praten is van harte welkom! Hopelijk tot ziens op dinsdag 22 februari!