Versoepelingen coronamaatregelen

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk en het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door grootte van het kerkgebouw.

Concreet betekent dat het niet meer nodig is om voor weekendvieringen in februari te reserveren, en dat de zaterdagviering om 17.00 uur met ingang van 29 januari weer door gaat.