Kinderwoorddienst Openbaring des Heren, Driekoningen

Beste allemaal,

Als eerste willen wij, de medewerkers van de werkgroep Kinder Woord Dienst (KWD), de kinderen, hun ouders en ook alle anderen een goed en gezegend nieuw jaar 2022 wensen.

Na onze toer door de parochie tijdens de adventstijd en met de viering in de kerstnacht waren wij vandaag weer bij elkaar. Bij binnenkomst stond de adventskrans met de vier kaarsen (nog) op tafel en hebben wij de 4 kaarsen aangestoken, want het kerstkind, waarop wij weken hadden gewacht en waarnaar we uitgekeken hadden, is gekomen.

Ook stond er een kleine kerstgroep op tafel en een van de kinderen wist te vertellen dat er al één koning was. Hij pakte het kind in de kribbe. Na wat omzwervingen door de kamer vonden we ook de drie andere koningen, die nog steeds op zoek waren naar de plaats waar de ster hen brengen zou. In het evangelie (Mt 2, 1-12) lazen wij dat zij eerst een nieuwe heldere ster hadden ontdekt. Zij wilden weten wat dat toch betekende en zij waren op weg gegaan. Bij hun tussenstop bij koning Herodes in Jeruzalem kwamen zij te weten dat zij op weg moesten gaan naar het kleine plaatsje Bethlehem. Bij de plaats waar de ster bleef stil staan vonden zij een klein kind met zijn moeder en vader. Zij werden getroffen door de schoonheid van het kind, zij vielen in aanbidding op hun knieën en schonken Hem hun gaven (goud, wierrook en mirre).

Met de kinderen hebben we goed gekeken welke koning nu welk geschenk droeg. De koning met het kruikje zou wel de mirre hebben, maar wie had nu de wierook? Er nu ontstond een kleine discussie wie van de kinderen het goed had. Ook zagen we dat er verschil in leeftijd was waardoor de ene makkelijker kon knielen als de anderen. Zo zagen we dat Jezus was geboren voor alle mensen, zowel voor Joodse (herders / armen) als niet Joodse (koningen / rijken).

We spraken er ook nog over dat eigenlijk iedereen zijn eigen heldere ster in het leven moet zien te vinden en moet trekken naar de plaatst waar deze stil staat. Jezus wil altijd bij ons zijn en Hij wil ons leiden naar de plaatsen, waar wij HEM moeten brengen in ons leven. Daarvoor wil hij zijn heldere ster gebruiken.

Ook zijn we ons eigen kerststalletje gaan maken. Nu was hij helemaal compleet. Jezus was geboren, Maria en Jozef, de os en ezel waren er en heel vlakbij waren de koningen met hun geschenken.

AK560-drie-wijzen-brengen-geschenken.pdf (samueladvies.nl)

Aan het einde van de viering had pastor Kouijzer nog een speciale zegen voor elk van de aanwezige mensen en konden/mochten we deze zegen, gedrukt op een strook, mee naar huis nemen. Zoals op verschillende plekken gebruikelijk is, zegenen de wijzen daardoor de huizen van de mensen voor het komende jaar. De zogenaamde huiszegen.

Driekoningen – Wikipedia

Tot zondag 16 januari in de Onze Li3eve Vrouw Hemelvaartkerk, locatie Maria van Eik en Duinen (Loosduinen).

Juf Alena en Meester André