Adventsproject kinderwoorddienst feestelijk afgesloten.

Met de kinderdienst op Kerstavond werd ons Adventsproject feestelijk afgesloten.

Het project begon met het feest van Jezus Koning. Toen hebben wij wapenschilden gemaakt die bij het Koninkrijk van God horen. Van die wapenschilden hebben wij  een verjaardag slinger gemaakt die wij met Kerstmis bij de Kerststal met het pasgeboren kindje Jezus hebben opgehangen.

Het hele verslag staat in de pdf hiernaast. 20220104 20220104 Terugblik Adventsproject kinderwoorddienst
Daarin staan ook linkjes naar de verschillende bijeenkomsten.

Vanaf het feest van Driekoningen (2 januari) gaan wij kinderwoorddienst houden in elke kerk op verschillende zondagen.
In de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Loosduinen op de eerste en de derde zondag van de maand,
in de Heilige Familiekerk en in de kerk van Pastoor van Ars op de tweede zondag van de maand.

Kom jij ook? Welkom!

Team Kinderwoorddiensten parochie de Vier Evangelisten