Een lied ter ere van Maria , Moeder Gods (1 januari – 2 februari)

Mary did you know, that your baby boy would one day walk on water?
Mary did you know, that your baby boy would save our sons and daughters?
Did you know, that your baby boy has come to make you new?
This Child that you delivered, will soon deliver you!
Maria, wist je dat jouw kind eens over water zou lopen?
Dat Hij onze zonen en dochters en ook jou zou bevrijden?
Dat jouw kind alles nieuw zal maken,
dat het Kind dat jij het leven gaf, jou het leven zal geven!

Mary did you know, that your baby boy will give sight to the blind man?
Mary did you know, that your baby boy would calm a storm with His hand?
Dat jouw jongetje de blinden het gezicht weer terug zou geven
en dat een storm door Zijn hand zou doen verstillen?

Did you know, that your baby boy has walked where angels trod
And when you kiss your little baby, you’ve kissed the face of God?
Oh, Mary did you know? Mary did you know?
Wist je dat Hij heeft gelopen waar engelen gingen?
En dat je, toen je jouw babietje kuste
het gelaat van God hebt gekust? Wist je dat, Maria?

The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again,
The lame will leap, the dumb will speak praises of the Lamb?
De blinden zullen weer zien en de doden zullen opstaan.
De lammen zullen lopen en de stommen zullen het Lam prijzen.

Mary did you know, that your baby boy is Lord of all creation?
Mary did you know, that your baby boy will one day rule the nations?
Maria, wist je dat jouw kind de Heer van de Schepping is
en op een dag de natiën zal regeren?

Did you know, that your baby boy was Heaven’s perfect Lamb?
And this sleeping Child you’re holding is the Great I Am!

Wist je dat jouw kindje het volmaakte Lam is?
Wist je dat dit slapende kindje dat je nu vasthoudt
de machtige ‘Ik Ben Die Is’ genoemd wordt?

Als u het wilt horen:
http://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE

Zalig Nieuwjaar!