27 december Johannes Evangelist

De jongste van de apostelen en de leerling van wie Jezus het meeste hield. Aan hem vertrouwde Jezus  vanaf het kruis de zorg voor zijn moeder toe. Hij is de vierde Evangelist en de schrijver van het Boek Openbaring. ‘God is Liefde’ schreef hij in een van zijn brieven. Dat is wat wij in deze tijd steeds in gedachten mogen houden.

Op deze dag bidden wij bijzonder ook voor de broer van pater Richard, Paul Lobo die op deze dag priester werd gewijd en voor zijn confraters van de SVD. Dat hun dienstwerk voor de Heer vruchtbaar moge zijn.