Verdere aanscherping coronamaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen zaterdag hebben de bisschoppen de coronamaatregelen verder aangescherpt. Hieronder staan de belangrijkste zaken rondom kerst en voor de periode daarna op een rij.

 • Bij alle vieringen, dus ook de kerstvieringen, mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn, exclusief bedienaren. In het online reserveringssysteem is het maximum aantal personen per viering inmiddels aangepast.
 • Alle kerstvieringen gaan vooralsnog door zoals gepland.
 • Voor de vieringen na kerst (uitgezonderd de doordeweekse vieringen) zal ook met het reserveringssysteem gewerkt worden. Online zullen de vieringen per week klaargezet worden, dus vanaf maandag de 27e kan er gereserveerd worden voor 31 december en het weekend van 1 en 2 januari (voor vrijdag 31 december dient u wel te reserveren reserveringssysteem).
 • Alle vieringen tussen 5 uur ’s middags en 5 uur ’s ochtends gaan niet door.
 • De basisregels blijven van kracht:
  • Verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen;
  • Basisregels op het gebied van hygiëne en ventilatie; en
  • blijf thuis bij klachten.

Lees meer