Maria bezoekt haar nicht Elizabeth – Kinderwoorddienst 19 december

Beste allemaal,

De kinderwoordienst van afgelopen zondag ging over de evangelielezing; Maria bezoekt haar nicht Elizabeth. We begonnen met de 4 kaarsen op de adventskrans aan te steken, en het Onze Vader en Wees gegroet te bidden!

Daarna hadden we het over of er kinderen waren die een keer een broertje of zusje hadden gekregen? En wat je ziet aan de buitenkant van een vrouw die zwanger is? En wat groeit er aan de binnenkant van die vrouw? Aan het bord hing zwangerschapskleding. Dat is speciale kleding voor vrouwen die zwanger zijn! En wat zijn goede eigenschappen van een vader en moeder?

Toen las een van de kinderen het evangelie verhaal voor over dat Maria haar nicht Elizabeth bezocht. Maria moest hiervoor wel een paar dagen lopen. Daarom bleef ze wel drie of vier maanden bij haar nicht. Bij beide vrouwen had de engel Gabriël aangekondigd dat ze zwanger zouden raken en een zoon zouden krijgen. Maria en Jozef kregen Jezus, en Zacharia en Elizabeth kregen Johannes. Elizabeth was al heel oud en ze dachten dat zij geen kind meer zou krijgen, maar voor God was dus alles mogelijk. En Maria was alleen nog maar verloofd met Jozef, en dat kon voor de mensen niet als zij zouden horen dat Maria nu al zwanger was. Dan bracht je jezelf in opspraak. Maar de engel had gezegd dat het kind van God was, en Maria dus maagd was toen zij zwanger was. Maria en Elizabeth hadden dus beiden een geheim, en het was dus fijn om daar samen nu over te kunnen praten,en zij raakten niet uitgepraat. Ze hadden het steeds met elkaar over, en toen, en toen en toen…

We sloten de kinderwoorddienst af met een kort gebed, dat in het hart geschreven werd. Terug in de kerk las Maxime dit voor tijdens de voorbede.

Het was fijn zo bij elkaar te zijn met 6 kinderen! Een goede voorbereiding op kerst!

met vriendelijke groeten,
Armand en Ria Duyvestein