Bijeenkomst over de synode ‘Voor een synodale Kerk’

Op 17 oktober zijn alle bisdommen van start gegaan met de voorbereidingen op de algemene bisschoppensynode, gepland in 2023, met als thema ‘Voor een synodale Kerk’. Daaronder wordt verstaan een Kerk van participatie en medeverantwoordelijkheid van alle gelovigen. De centrale vraag bij de voorbereiding op de synode is: Bij het verkondigen van het evangelie is een synodale kerk ‘samen op weg’: Hoe vindt dit ‘samen op weg zijn’ plaats in je lokale kerk? Tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om te groeien in dit ‘samen op weg zijn’? Bij deze centrale vraag zijn door het Secretariaat van de Bisschoppensynode tien thema’s aangereikt. Daaruit hebben de Nederlandse bisschoppen er drie gekozen die nu bij de bisdommen worden uitgewerkt: 1. Vieren; 2. Medeverantwoordelijk voor missie; 3. Dialoog in Kerk en samenleving. De bisschop van Rotterdam, monseigneur Van den Hende, heeft zijn pastorale beroepskrachten, werkzaam bij de parochies, inmiddels uitgenodigd om met parochianen in gesprek over deze drie onderwerpen te gaan. Wij hebben dan ook het voornemen een bijeenkomst in het kader van de voorbereiding op de komende synode te organiseren. Tijdens die bijeenkomst zullen we de drie thema’s nader toelichten en er dan met elkaar over in gesprek gaan. Voordat we die bijeenkomst organiseren, willen we eerst graag weten of er voldoende animo voor is. Bent u geïnteresseerd in de komende algemene bisschoppensynode, wilt u er meer over weten en ook graag meepraten over de drie thema’s, geef dan uiterlijk maandag 10 januari uw naam en contactgegevens (mailadres en telefoonnummer) door aan het centraal parochiesecretariaat. Bij voldoende animo organiseren wij in de tweede helft van januari een bijeenkomst. Daar ontvangt u dan een persoonlijke uitnodiging voor.