Bijbellezen met de methode Lectio Divina

Werk je overdag, maar zou je ’s avonds met een groep de Bijbel willen ‘lezen’? In 2022 start een groep waarbij iedere keer een fragment uit de Bijbel gelezen en overdacht wordt.

Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die overdag werken (ook anderen zijn natuurlijk welkom). Het gaat bij deze nieuwe activiteit niet zo zeer om leren over de Bijbel (het is geen exegese), maar meer om een oefening om een fragment uit de Bijbel meer tot jou te kunnen laten spreken. En dat doen we door middel van de methode ‘Lectio Divina’. Dit is een heel oude monastieke methode om de Bijbel te lezen en deze te overdenken.
In de middeleeuwen werd deze methode vastgelegd door de kartuizer monnik Guigo II. Lectio Divina gaat uit van een viervoudige weg tot het ’tot je nemen’ van een bijbeltekst:

  1. Lectio – het lezen van de tekst;
  2. Meditatio – het overdenken van de tekst;
  3. Oratio – bidden met de tekst;
  4. Contemplatio – nadere beschouwing.

Bij elke bijeenkomst staat de evangelielezing van de komende zondag centraal. Hopelijk zul je als deelnemer gaan ervaren dat je meer ‘spiritueel gevoed’ en geestelijk voorbereid aan de zondagse (eucharistie)viering deelneemt. Wanneer je interesse in deze nieuwe bijbelleesgroep hebt, meld je dan uiterlijk maandag 10 januari 2022 vrijblijvend aan bij het centraal parochiesecretariaat. Bij voldoende belangstelling zullen we eerst een informatieavond met een eerste ‘Lectio Divina oefening’ organiseren. Op die avond zullen we ook afspraken maken over de frequentie van de bijeenkomsten, en op welke avond en vanaf welk tijdstip we bij elkaar komen.
Nick Laarakkers en diaken Jos van Adrichem