8 december Maria Onbevlekt Ontvangen

Omdat Maria de moeder van Jezus zou worden werd ze zonder erfzonde geboren en is ze vanaf het eerste moment dat ze in de schoot van haar moeder ontvangen werd gevrijwaard gebleven van zonde. Joachim en Anna waren tot op hoge leeftijd kinderloos gebleven en zij  beklaagden zich daarover bij God. Zij werden veracht door het volk vanwege hun kinderloosheid. Die schande konden zij maar moeilijk dragen. Volgens de legende herenigden Anna en Joachim zich na een periode van afzondering en gebed bij de Gouden Poort in Jeruzalem, en Anna werd zwanger van Maria.

Wees gegroet

Wees gegroet Maria, uitverkorene van God, onze moeder
vol van genade, die u uit wilt delen aan al uw kinderen.
De Heer is met u; u kunt van God verkrijgen wat wij in gelovig vertrouwen vragen.
Gezegende onder de vrouwen,
ons voorgegaan in nederigheid en in dienstbaarheid.
Gezegend is Jezus; uit u geboren; tot onze verlossing ontvangen.
Heilige Maria, moeder van Jezus, moeder van de Kerk,
bid in ons, bid met ons, bid voor ons,
opdat ook wij mogen openstaan voor de geest van God
die ons leidt tot in eeuwigheid.
Amen!