Adventsactie 2021: ‘Gezonde start voor moeder en kind’

Voor onze deelname aan de adventsactie hebben we dit jaar geen keuze voor één specifiek project gemaakt, maar ondersteunen we het overkoepelende project ‘Gezonde start voor moeder en kind’ waarmee de volgende deelprojecten financieel worden gesteund:

  • een gezondheidscentrum in Somalië dat aanstaande moeders professionele geboortezorg en begeleiding biedt.
  • een ziekenhuis in El Salvador dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen.
  • in Gaza een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische post te ver weg is.
  • in Zimbabwe een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun echtgenoot ruim op tijd voor de bevalling naar de kliniek kunnen komen en daar veilig de bevalling kunnen afwachten.

Vanuit onze parochie steunen wij van harte deze Adventsactie. Doet u ook mee?!
Paul Kuhlmann, diaken