Gebed om roepingen december

God van alle vertroosting en vervulling van al onze verwachtingen, in deze periode op weg naar Kerstmis zien wij uit naar de komst van uw Zoon, de doorbraak in de geschiedenis en het nieuwe begin. Tot verwondering van de engelen hebt u Hem naar onze aarde gezonden en Hem laten delen in het menselijk leven. Hij begon zijn leven in een kribbe.

Bij de doop heeft Jezus zijn roeping verstaan en begon Hij aan de verkondiging van zijn Rijk. Hij trok door het land, verkondigde en bewerkte wonderen van genade. Hij maakte indruk en velen gingen achter Hem aan.

Wij bidden in deze tijd van verwachting om uw Geest die jonge mensen tot levenskeuzes aanzet en inspireert. Laat jongens en meiden zich verdiepen in het geloof, zodat zij hun eigen roeping en levensopdracht ontdekken. Wij bidden dat zij zich willen inzetten voor de verkondiging van het Rijk Gods.

Dat vragen wij U door Christus onze Heer op wie wij alle hoop hebben gesteld en die nu met U leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Mgr. C.F.M. van den Hout Bisschop van Groningen-Leeuwarden