Een koning zonder mantel en zonder kroon

Beste allemaal.

Het was zo leuk om zoveel kinderen in de kerk te zien op eerste Adventszondag. Dit maakte ons erg blij. Maar ook het idee dat andere kinderen die niet konden komen, online aan de dienst konden deelnemen. In de kerk zagen wij een koningsmantel met een kroon. Daar werd tijdens de kindergebedsdienst over gesproken. Een gesprek over de aardse koning en over Koning Jezus en hoe we kunnen zien dat iemand koning is. Daarna  ging ons gesprek verder met een verhaal over adventskaarsen, hoe ontstonden ze en hoe ze hielpen de tijd tot Kerstmis af te tellen. De tijd van de verwachting op de geboorte van Jezus, zoals geschreven wordt in de evangelielezingen van deze adventsperiode.

Het Evangelie van de eerste zondag van Advent (Lucas 21,25-28+34-36) was best spannend, maar uiteindelijk ging het om het vertrouwen op Jezus. Hij komt om ons te redden, om goede dingen te doen,  ons te genezen, om ons te helpen en om naar ons te luisteren. Daarvoor heeft Hij geen mantel en geen kroon nodig. Van buitenkant kan je niet zien dat Jezus de koning is, maar van binnen is Hij de Koning vanuit Zijn hart. Zo kan ieder van ons een koning zijn als je vanuit je hart leeft.

Is Jezus een koning? Hij lijkt zo gewoon,
geen goud en geen mantel, geen wapens, geen kroon,
maar ogen als edelstenen en een hart van goud,
je ziet pas een koning … als je van Hem houdt!

Op een groot hart hebben kinderen deze worden  opgeschreven
“Jezus leeft vanuit Zijn hart en wij voelen Hem met onze harten”

Bij de volgende Advent-kinderdienst wordt er nog meer  bijgeschreven. Aan het einde van de dienst kreeg elk kind een adventskaars om de dagen tot Kerstmis af te tellen.

De Eerste Advent-kinderdienst kunnen jullie bekijken via het YouTube kanaal van de parochie.

Tot zondag 5 december in de Pastoor van Ars kerk. Let op, de locatie is veranderd!

Werkgroep Kinder Woord Dienst  4E