1 december Eligius (Elooi)

Eligius was edelsmid aan het hof van de koning. Hij kreeg een berg goud om voor de koning een troon van te maken. Elooi maakte er twee en wat hij aan goud over had, gaf hij terug. Dat had de koning niet verwacht. Meteen werd Elooi muntmeester en raadsman van de koning. Later werd hij priester en bisschop van Noyon en Doornik. Volgens een legende sneed hij een onwillig paard de voet af en zette hem weer aan, zonder dat er bloed vloeide.  Zo werd hij dus patroon van de smeden  en tegenwoordig ook van de betonvlechters.  Hij is de apostel van Vlaanderen. Op 1 december (Koude Elooi)  werd een Looimis gehouden, waar de smid en zijn knechts op af kwamen. Zij brachten een stuk gereedschap mee om het te laten wijzen.  Hij werd ook aangeroepen bij tal van kwalen, waarbij men oude spijkers offerde. Hij is ook de beschermer van de armen die werd aangeroepen bij geldgebrek.