25 november Catharina

Keizer Maxentius was een felle bestrijder van het christendom. Hij wilde Catharina dwingen haar geloof af te zweren. Hij verzamelde 50 wijsgeren om haar strikvragen te stellen. Haar antwoorden waren zo overtuigend, dat de geleerden zich bekeerden. Daarop liet Maxentius al die geleerden ter dood brengen. Ook Catharina werd veroordeeld, maar door haar gebed brak het folterrad verschillende keren, waarop zij werd onthoofd. Door pelgrims die haar graf bezochten werd de verering van Catharina over Europa verspreid. Nog lang na de hervorming bleef haar feestdag gevierd, ook aan protestante universiteiten (Wittenberg, Tübingen). Catharina wordt vaak afgebeeld met het (gebroken) rad. Zij is de patroon van de wijsgeren, molenaars en wagenmakers. Laten wij bidden dat wij net zo volhardend kunnen zijn als Catherina.