Christus Koning; feest in de Familiekerk

Het is al weer honderd jaar geleden dat de H. Familiekerk in gebruik werd genomen. En dat is zeker een reden voor een feestelijke viering.
Door alle coronamaatregelen was het vandaag misschien wat minder uitbundig dan gewenst, maar als inleiding op een feestelijk jaar niet uit te vlakken.
Zowel het Titus Brandsma Koor als VocAnimo zorgden voor de muzikale omlijsting.

Het kerkelijk jaar eindigt met het feest van Christus Koning.
Jezus staat voor Pilatus, die vraagt: “Ben jij de koning de joden?” En Jezus antwoordt: “Ja, koning ben ik!”
En vandaag hoorden we dan ook over het koningschap van Jezus, hoe Hij dat vorm geeft en hoe wij daarop kunnen antwoorden.
Het was dan ook heel mooi dat dat einde ook gemarkeerd werd door het nieuwe begin.
Onder de viering maakten wij kennis met de kleine Eléna die met haar doop een nieuw leven in Christus begon.

Na afloop waren er ook felicitaties aan de jarige van de dag.
En de pastoraatsgroep van de locatie Titus Brandsma overhandigde een Paaskaars aan Christina Mariadasan voor haar inzet in de afgelopen jaren.
En er was koffie met gebak om de dag extra feestelijk te maken.