19 november Elisabeth van Thüringen

Elisabeth werd als kind uitgehuwelijkt aan koning Lodewijk van Thüringen. Na haar huwelijk (zij was 13 jaar) beweegt ze haar echtgenoot de belastingen te verlagen en nutteloze hofspelen en toernooien te staken. Daardoor gaat de welstand van het volk aanmerkelijk vooruit. De edelen zijn niet zo blij. In 1226 was er grote hongersnood in het land. Daarbij deelde Elisabeth zo groothartig uit dat de hovelingen en beambten klaagden. Haar man Lodewijk  echter stond er volledig achter. In 1227 stierf hij als kruisridder in Italië.

Elisabeth werd van het hof verdreven en dwaalde midden in de winter door het land. De eerste nacht sliep zij in een veestal. Toen Elisabeth werd teruggehaald naar het hof, deed zij afstand van de troon ten gunste van haar zoon. Zij trok zich terug en stichtte een (klooster-) hospitaal waar zij zich ten dienste stelde van haar lijdende zusters en broeders. Zij stierf in 1231 slechts 25 jaar oud.

Wat je voor de geringste der mijnen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan….
Deze week vieren we de dag van de armen, op aangeven van Paus Franciscus. Elisabeth toonde hoe barmhartigheid eruit ziet, zij is een voorbeeld voor ons allen! Bidden wij dat wij haar voorbeeld kunnen volgen.