Anderhalve meter maatregel en mondkapjes bij bezoek aan viering

De Nederlandse bisschoppen hebben de benodigde maatregelen in de kerk aangescherpt. Het parochieteam volgt zoals deze maatregelen, en vraagt aan ieder om ook nu hier uitvoering aan te geven.

Dit betekent dat aan gelovigen wordt gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten:

  1. anderhalve meter afstand te houden, en
  2. een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.

Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Meer informatie