Nationale Roepingenweek

Op zondag 7 november, Willibrordzondag, start in de Nederlandse kerkprovincie de Nationale Roepingenweek (van 7 tot en met 13 november). Doel van deze speciale week is het belang van bijzondere roepingen voor de Kerk te benadrukken. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag schijnt door de Eerste Heilige Communie-vieringen en andere zaken steeds meer onder druk te komen staan. Daarom organiseert de R.-K. Kerk een hele week op een ander moment in het jaar. Dat is dus rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie. U bent van harte uitgenodigd om in deze speciale week te bidden voor roepingen tot priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen. Als hulpmiddel bij uw gebed kunt u gebruik maken van deze speciale te downloaden gebedskaart.