Allerheiligen 1 november, Allerzielen 2 november

November start met de viering van Allerheiligen. De dag waarop aan alle gelovigen  benadrukt wordt dat ze deel uitmaken van een grote gemeenschap van levenden en overledenen. Het is het feest van alle heiligen die niet in de heilige boeken staan genoemd, maar die wel bij God in de hemel zijn. Wie geen nadrukkelijke patroonheilige heeft viert dus vandaag zijn naamdag.
Op Allerzielen herdenken we de lieve  mensen die  gestorven zijn en in onze gedachten voortleven.
Laten wij voor hen bidden. Een gebaar van liefde naar de overledenen die wij kennen en kenden.  Paulus schreef aan de Korinthiërs: ‘Al sprak ik de talen van engelen en mensen, al had ik de gave der profetie, als kende ik alle geheimen, al had ik een geloof dat bergen verzet, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets en al het andere zou mij nergens voor dienen.’
Wij bidden dat de zielen van de overleden gelovigen mogen rusten in Vrede.

In de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk is een viering waarvoor alleen mensen uit de (deel-) parochie worden uitgenodigd die in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren en voor hen die  begraven zijn op het Sint Joseph kerkhof. Na de viering trekken we in processie naar het kerkhof. Dat wordt stemmig verlicht met fakkels en vuurkorven. Mensen die een dierbare willen herdenken plaatsen bijvoorbeeld een noveenkaars op het graf. Pastores zullen op verzoek van de familie en verwanten de graven zegenen en bidden voor de zielerust van de overledene.