28 oktober Simon de IJveraar (ook de Zeloot) en Judas Thaddeus, Apostelen.

Het Koninkrijk Gods groeit ongemerkt, stil maar onweerstaanbaar als een kiemend zaad. Zo’n groei merk je ook in de mentaliteit van Simon en Judas. Toen zij zich bij Jezus aansloten waren hun motieven wellicht niet zo zuiver religieus. Simon behoorde tot de Zeloten, de politieke groepering onder de Joden die de Romeinen desnoods met geweld het land uit wilde hebben. Ook Judas Thadeüs zag in Jezus een toekomstig staatshoofd. Jezus was een man die aan hun politieke aspiraties beantwoordde.

Het wonder dat aan hen gebeurde, was dat zij Jezus met volle overgave en met diep geloof bleven volgen, ook toen zij merkten dat zijn rijk niet van deze wereld was. Net als Judas Thaddeus behoorde Simon tot de kring van de twaalf door Jezus zelf uitgekozen apostelen. Na het verhaal van de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen met Pinksteren komen zij in het Nieuwe Testament niet meer voor. Volgens de legende stierven zij de marteldood in Perzië.

Goede God, niet met het zwaard, maar door overtuiging en overgave willen wij uw volgelingen zijn. Laat het voorbeeld van Simon en Judas ons inspireren om het geloof in woord en daad uit te dragen in onze wereld.Dat vragen wij U op hun voorspraak.