Em. Pastoor Van Waasdijk jubileert

Wat een drukte vandaag in de kerk toegewijd aan de H. Pastoor van Ars! Daar was reden toe: we vierden het robijnen priesterfeest van em. pastoor E. van Waasdijk. Veertig jaar priester, waarvan een groot deel werkzaam in onze parochie en de rechtsvoorgangers. Een feest dat niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Robijn siert de kronen van koningen en koninginnen;  alle schatten in sprookjes en legenden bevatten robijn, naast smaragd, saffier en diamant. De robijn is het zinnebeeld van het bloed van de aarde. Zijn rode kleur wordt geassocieerd met liefde, voortplanting en het scheppen van nieuw leven. Robijn betekent ‘rode (steen)’, het is afgeleid van het Latijnse woord rubeus, ‘rood’. In het oude India gold de robijn als moeder van alle edelstenen en als zinnebeeld van de zon die alles laat groeien. Wat past er mooier bij dit feest!

 

In zijn feestpredicatie legde pastoor van Waasdijk uit dat taal belangrijk is en hoe er verbanden zijn tussen de verschillende talen. Zonder taal is er geen verhaal. Al die veertig jaar heeft pastoor Van Waasdijk op die manier geprobeerd het evangelie te verkondigen door verbanden te leggen tussen de verschillende verhalen. Zien is begrijpen. De mens is geschapen naar beeld en gelijkenis van de Schepper; wij hebben er allemaal iets van meegekregen. Daardoor voelen wij ons thuis op deze aarde. Onze Lieve Heer spreekt in beelden en gelijkenissen tot ons. We moeten beseffen dat wij leven in een verhaal en ieder van ons mag zijn eigen hoofdstuk schrijven, rekening houdend met het Grote Verhaal. Er is een groot plan. Dat loopt van het oude testament tot op de dag van vandaag. En daarin mogen wij een kleine bijdrage leveren, een klein hoofdstuk schrijven, als beeld en gelijkenis van de Schepper. Zó kunnen wij bijdragen aan de gemeenschap.

Aan het eind van de viering feliciteerde pater Klemens Hayon SVD de feesteling, namens de Parochie én namens de gemeenschap van ‘de Ars’. Hij dankte hem voor zijn inzet in de afgelopen veertig jaar en vooral ook voor zijn trouw in de afgelopen jaren.  Nooit werd vergeefs een beroep op hem gedaan. Namens de pastoraatsgroep en de beheercommissie overhandigde Robert in den Bosch Pastoor Van Waasdijk de ‘Arspenning’, een teken van waardering voor zijn vele werk. Het was een mooi feest waarbij vele (oud-) parochianen de feesteling geluk kwamen wensen.