2 Oktober HH Engelbewaarders

Vandaag  is de gedenkdag van de HH Engelbewaarders. Volgens de traditie krijgt ieder mensenkind een persoonlijke engel toegewezen, als begeleider door het leven, als persoonlijke gezant en als voorspreker bij de Vader.

Zoals een ouder kind let op een jonger broertje of zusje, zo zorgt de engelbewaarder voor ons. In de loop van het jaar viert de kerk meerdere feesten ter ere van engelen, maar op deze dag zijn dat vooral de engelen aan wie de beschermerstaak over afzonderlijke mensen is toevertrouwd. Dienstbare geesten voor de gelovigen. Vandaag is dus een dag, waarop wij dankbaar denken aan onze eigen beschermengel.