Voorbereiding op het heilig vormsel in oktober van start

In oktober gaan we weer starten met de voorbereiding van een nieuwe groep tieners op het ontvangen van het heilig vormsel. Tieners vanaf groep 8 kunnen aan deze voorbereiding deelnemen.  Als u uw kind(eren) aan de voorbereiding wil laten deelnemen, meld haar/hem/hen aan via het digitale inschrijfformulier . Reserveer ook alvast de startbijeenkomst voor ouders en kinderen in uw agenda: woensdagavond 6 oktober a.s. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u daar een uitnodiging voor. Voor meer informatie over het vormselproject kunt u contact opnemen met Engeline van der Ark (e-mail: engelinevdark@gmail.com, tel: 06 34650320).