Geen gemeenschappelijke ziekenzalving op ziekenzondag

Het is in onze parochie een goed gebruik om op of rond ziekenzondag (dit jaar op 12 september) tijdens een zondagse eucharistieviering, aan parochianen die dat wensen, het sacrament van de zieken (ziekenzalving) toe te dienen. De corona-maatregelen, waar we ons bij liturgische bijeenkomsten nog steeds aan moeten houden, maken zo’n gemeenschappelijke ziekenzalving echter lastig uit te voeren. De afstand moet worden bewaard en er zou bijvoorbeeld ook met een hoestscherm moeten worden gewerkt. Dat is voor een sacrament waarbij ‘aanraking’ centraal staat, niet wenselijk.
Net als vorig jaar vinden dus ook dit jaar helaas geen vieringen met gemeenschappelijke ziekenzalving plaats. Het is voor parochianen die daar behoefte aan hebben, echter wel mogelijk om een individuele ziekenzalving te ontvangen. Wanneer u deze behoefte heeft, dan kunt u die aangeven bij het centraal parochie-secretariaat. Pater Klemens Hayon of pastor Tom Kouijzer zal dan contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het toedienen van de ziekenzalving bij u thuis.