Pastor Tom Kouijzer geïnstalleerd

Zaterdag 28 augustus heeft vicaris generaal A. van Deelen Tom Kouijzer geïnstalleerd als pastor in de parochie De Vier Evangelisten. In het Evangelie van vandaag vragen de Farizeeërs aan Jezus waarom zijn leerlingen zich niet aan de geboden houden. In zijn preek vooraf aan de installatie vertelt de vicaris dat de vraag van de Farizeeërs gaat over het geloof en wat dat doet met mensen. Het gaat over de relatie met God. In rituelen wordt onze relatie met God zichtbaar, zoals de Heer in de Eucharistie onder ons komt. Het gaat er niet om hoe het ritueel precies moet worden uitgevoerd, dat is meer een middel om te naderen tot God. Het gaat niet om de letter van de wet, maar over de geest, de Geest die levend maakt. Jezus maakt duidelijk dat de letter van de wet, de pure uitvoering alléén, ons niet dichter bij God zal brengen. Als je gelooft dan komt het er eerst op aan dat je je door God laat raken en je hand opent voor God. De gebaren en rituelen kunnen je wel helpen om ruimte te maken voor God. Je eert God niet alleen met je lippen, want Hij moet ruimte vinden in je ziel en in je hart. Woorden in je ziel branden en je hart in vuur en vlam zetten.

En dan direct aan pastor Kouijzer: Tom, je bent priester om het Woord van God te verkondigen, het levende Woord van God onder de mensen te brengen in de kerken van deze parochie, het levende Woord dat je hart in vuur en vlam kan zetten. Dat de mensen in jou, door de woorden en gebaren heen, Gods liefde kunnen zien in woorden van geloof en hoop, met liefde uitgesproken en in woord en daad vorm gegeven.

Na de installatie antwoordt pastor Kouijzer.  Het Evangelie van Gods liefde blijft relevant voor wie zich inzetten voor de ander. De band met God en met elkaar is ontzettend belangrijk en het Evangelie biedt ons dat alles. Er ligt een goed fundament en er is veel goeds gedaan om daarop te kunnen voortbouwen en daar werk ik graag aan mee. Ik ben blij dat we in deze grote stad kerk mogen zijn en naar buiten kunnen treden met de boodschap van het Evangelie. Waar kan dat beter dan in een stad als Den Haag? Ik ben dankbaar en vraag Gods hulp en uw hulp om dat werk zo goed mogelijk te doen. Ik wil me er graag voor inzetten.