11 augustus Clara van Assisi

Clara was een adellijk meidje uit Assisi. Op achttienjarige leeftijd trekt Clara van huis weg ej kiest voor een Godgewijd leven in armoede. Zij stichtte de orde der Clarissen en was de eerste abdis. Zij was raadgever van Franciscus voor wie zij grote bewondering had. Kort voor haar dood was ze al zó verzwakt dat ze met Kerstmis zelfs niet naar Assisi kon komen om de nachtmis bij te wonen. Vanaf haar ziekbed in haar cel zou ze de kerkplechtigheden in de kerk van Assisi (3 km verderop) voor haar ogen hebben zien gebeuren.

Zij is de patrones van de televisie.

God de heilige Clara had de armoede om uwentwil lief. Help ons af te zien van aardse overvloed ten gunste van hen die tekort hebben, zodat uw Rijk dichterbij komt.