15 juli Heilige Bonaventura, kerkleraar

De heilige Bonaventura leefde van 1217-1274. Hij trad in bij de minderbroeders Franciscanen. Hij was theoloog en in 1588 kreeg hij de eretitel van Kerkleraar. Hij vond dat de theologie tot vroomheid zou moeten voeren, de bezinnende Godservaring die een opwaartse spiraal van spirituele ervaring mogelijk maakt. Omdat Franciscus van Assisi in die tijd  de stigmata  ontvangen had van de seraf, wordt Bonaventura wel de doctor seraphicus genoemd, de theoloog van dit mystieke moment.

Volgens Bonaventura is heel ons leven een weg, een pelgrimstocht, een opgang naar God.
Leid mij, Heer op de weg naar U toe.