Vieringen in juli en augustus

Naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen in de Nederlandse samenleving per 26 juni, hebben de bisschoppen het protocol ‘Kerkelijk leven op 1,5 meter afstand’ geactualiseerd. Die actualisering geeft voor het vieren in de kerk nauwelijks wijzigingen te zien ten opzichte van de situatie tot 26 juni. Het meest opvallende is dat het dragen van een mondkapje in de kerk achterwege kan blijven. Het aanmelden voor de vieringen in het weekend blijft nog wel noodzakelijk en in de kerk blijven we op anderhalve meter afstand van elkaar. Ook de basisregels blijven we toepassen: handen reinigen, hoesten en niezen in de elleboog, thuis blijven bij klachten, onderling lichamelijk contact vermijden. Samenzang is nog niet toegestaan. Er mag wel een koor ter grootte van maximaal 12 zangers/zangeressen de viering muzikaal opluisteren. Voor het uitreiken van de communie blijft de voorganger een eucharistisch pincet en het hoestscherm gebruiken.
Met het moeten houden van 1,5 meter afstand van elkaar, is koffie drinken na de viering nog lastig te organiseren. Daarom hebben de verantwoordelijken bij de vier geloofsgemeenschappen ervoor gekozen daar nog mee te wachten. Incidenteel zal misschien wel een keer bij goed weer buiten koffie worden gedronken. Reken echter nergens op, des te groter is de verrassing als het een keer gebeurt! Eind augustus verwachten de bisschoppen met een nieuwe update van het protocol te komen.