Een administrator en een nieuwe pastor voor de parochie

Toen pastoor Kees Dernee begin april afscheid nam, had de bisschop geen nieuwe pastoor voor onze parochie beschikbaar maar werd er een administrator voor de parochie gezocht. Wel sprak hij de verwachting uit dat er in de zomer een priester bij het pastoraal team zou kunnen worden geintroduceerd.
Inmiddels heeft de bisschop vicaris H.A. Verbakel bereid heeft gevonden om de taak van administrator op zich te nemen, en hem met terugwerkende kracht vanaf 11 april 2021 benoemd voor deze functie. Vicaris Verbakel zal zich in onze parochie hoofdzakelijk met bestuurlijke kwesties bezig houden en daarmee zal hij voor parochianen niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Voor de pastorale activiteiten draagt hij wel de eindverantwoordelijkheid, maar voor de aansturing en uitvoering daarvan vertrouwt hij volledig op de samenwerking van de pastorale beroepskrachten in het pastoraal team. Diaken Jos van Adrichem is voor de dagelijkse gang van zaken binnen het pastoraal team het aanspreekpunt en draagt zorg voor de communicatie tussen het team en het parochiebestuur en met de administrator.
Daarnaast is wordt het pastoraal team per 15 augustus versterkt met een fulltime priester: Tom Kouijzer. Het parochie bestuur is blij dat door zijn komst het team straks weer op sterkte is, en hoopt en vertrouwt er op dat Tom met veel vreugde zijn talenten in het pastoraal werk in onze parochie mag inzetten en dat hij zich snel bij ons thuis zal voelen. Tijdens een feestelijke eucharistieviering op zaterdag 28 augustus, 13.00 uur, in de Emmaus, zal vicaris A. van Deelen pastor Tom Kouijzer presenteren en zijn benoeming in onze parochie bevestigen. Vanwege de drukke agenda van de vicaris gebeurt dit tijdens de viering op zaterdag. Deze presentatieviering zal via de livestream te volgen zijn, zodat het aantal parochianen dat op die zaterdag de nieuwe priester in de viering wil meemaken, niet beperkt blijft tot het aantal mensen dat in de kerk mag meevieren.

Pastor Tom Kouijzer stelt zich voor

Pastor Kouijzer Graag stel ik mij aan u voor: Tom Kouijzer, 33 jaar oud en afkomstig uit Hulst in Zeeland. Na een initiële theologiestudie aan de Universiteit van Tilburg ben ik in 2011 ingetreden in de congregatie van de Maristen. In de praktijk betekende dit dat ik een zeer internationaal vormingsproces mocht doorlopen waarin ik heb gewoond in onder meer Engeland, Nieuw-Zeeland, Italië en meest recentelijk Ierland waar ik in een stadsparochie in Dublin heb gewerkt. Dit waren mooie en verrijkende jaren. In 2018 ben ik in de basiliek van Hulst tot priester gewijd.
Na tien jaar in het buitenland wilde ik graag terug naar Nederland om mij als pastor in te zetten voor de kerk in mijn vaderland. In het afgelopen halfjaar heb ik gewerkt in de Parochiefederatie RK Vlietstreek (Rijswijk en Leidschendam-Voorburg). Dit was een zeer positieve ervaring die mij gesterkt heeft in mijn verlangen om mij in te zetten in het parochiepastoraat in het bisdom Rotterdam. Toen mij gevraagd werd om aan de slag te gaan in de Parochie de Vier Evangelisten in Den-Haag Zuid werd ik meteen enthousiast en heb ik van harte ja gezegd.
Het evangelie van Jezus Christus inspireert mij om me in te zetten voor een geloofsgemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien en door woord en daad gestalte geven aan de boodschap van Gods liefde. Ik zie ernaar uit om u te ontmoeten en samen met u op te trekken in ons gemeenschappelijk geloof. We zullen elkaar zeker tegenkomen bij de viering van de eucharistie en hopelijk ook bij vele andere gelegenheden en activiteiten.
Pastor Tom Kouijzer