Kinderwoorddienst Hoogfeest van het Heilig Sacrament 6 juni 2021

Beste kinderen en ouders.

Zondag 6 juni hebben wij met z’n allen nog een feest gevierd: het Hoogfeest van de Heilige Sacrament!

We hebben even teruggegrepen op het grote thema van vorige week, één God in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Voor ons mensen die graag in beelden denken toch heel lastig: drie personen en toch één!

Daarna hebben wij het Evangelie van de dag gelezen (Marcus 14, 14-16, 22-26). We zijn teruggegaan naar die speciale avond voor die heel nare dag: “We zijn met Jezus bij elkaar en plotseling neemt hij een stuk brood en zegt dat het Zijn lichaam is en dat we allemaal ervan moeten eten. Daarna neemt hij een grote beker wijn en spreekt plots over Zijn bloed en dat we daarvan mogen drinken”.
Vreemde woorden waren dat .. En dat wij dat ook moesten doen, wat bedoelt hij daar nu mee? Enkele weken later begrijpen zijn leerlingen dat hij daarmee een teken heeft willen stellen om zich te laten herinneren. We kunnen zeggen dat dat is gelukt. Tot op de dag van vandaag wordt dagelijks de Eucharistie gevierd en wordt Jezus centraal gesteld in de verandering van het brood en de wijn in het lichaam en bloed van Christus.

Nadat wij daarvan hebben gegeten, bewaren we de rest van hosties, want we gooien een goede vriend niet weg! We bewaren Hem op een heel speciale plaats – in het tabernakel – Gods woonplaats onder de mensen.

Om dit ook in tastbare vorm tot uitdrukking te brengen hebben we een speciaal puzzel opgelost of een mobile  gemaakt
https://www.samueladvies.nl/zondag/zondag-6-juni-2021-feest-hsacrament/

Tot volgende keer op 20 juni.
Met vriendelijke groet
meester André en juf Alena