Aanmelden voor doopviering 18 juli

De eerstvolgende doopviering, waarvoor tot uiterlijk 24 juni kinderen kunnen worden aangemeld, is gepland op zondag 18 juli a.s. in de Emmauskerk.

Als u uw kind die zondag wilt laten dopen, kunt u dat kenbaar maken aan het centraal parochiesecretariaat, via de mail (cps@p4ev.nl) of telefonisch (elke werkdag van 09.30-12.00 uur; 070-3080414 of 06-41822225). U ontvangt dan het aanmeldformulier en de nodige informatie betreffende de voorbereiding en de viering van de doop.