Doop, Vormsel en Eerste Communie tijdens Pinksteren

Tijdens het Pinksterfeest zijn in de Pastoor van Ars kerk het doopsel en het vormsel toegediend aan mevrouw Joyce ’t Hoen. Ook ontving zij die dag de Eerste H. Communie.
Pater Vervooren had hiervoor toestemming gekregen van de bisschop. In de aanvraag tot opname in de katholieke kerk heeft Joyce haar motivatie als volgt verwoord: ‘Betrokkenheid en eenheid. Dankbaarheid. In de Ars kerk tot elkaar komen’. Joyce is de buurvrouw van Jo-Ann Lont, al jaren zeer betrokken en actief in de Ars als koster, lector, ehbo-er etc. Samen met haar vriendin Beppie Biesot komt Joyce al enige jaren op zondag naar de Ars. De bisschop schreef bij deze gelegenheid aan haar: De sacramenten zijn bijzondere tekenen van Christus waarin Hij ons persoonlijk wil ontmoeten. Hij blijft bij ons, iedere dag van ons leven. Het is een rijkdom als je in de Kerk in geloof JA kunt zeggen tegen Christus en op deze manier God welkom heet in je leven.

Doop

Afroeping van de Heilige Geest bij het Vormsel

Eerste communie

 

Doop

Zegen door George Carriere, diaken