Onze grote familie met de Drie-ene God en Maria, Moeder van de kerk

Beste kinderen en ouders.

Afgelopen zondag hebben wij met z’n allen het feest van de Heilige Drie-eenheid gevierd! Een bijzondere feestdag die ons eraan herinnert dat we in één God geloven, de eenheid van drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Zo begonnen wij onze KWD – met het kruisteken en het herlezen van een klein stukje uit het Evangelie van de vorige keer. Daar lazen wij dat Jezus één is met de Vader. Daarna hebben wij gesproken over het feest van de vorige zondag, Pinksteren. De Heilige Geest die Jezus aan zijn apostelen beloofde, was gekomen. Door dit feest wordt Gods plan afgerond – de Vader heeft Zijn Zoon naar de aarde gestuurd, de Zoon (Jezus) is gestorven (om ons te redden), Hij is verrezen en terug naar de Vader in de hemel gegaan. Vanuit de hemel stuurt de Vader nu Zijn Helper, de Heilige Geest die de verbinding maakt tussen hemel en aarde en ons helpt om naar voorbeeld van Jezus te leven.

Daarna openden wij de Heilige Schrift en lazen we hoe Jezus zijn leerlingen naar alle volken heeft gestuurd met de opdracht om hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest (Matteus 28, 16-20). Door de doop wordt iedereen opgenomen in de Gods gemeenschap, hij/zij wordt een soort familielid. Met de familieband als voorbeeld probeerden wij ons een beetje voor te stellen wat de Heilig Drie-eenheid betekent. En omdat wij het over familie hadden, hebben wij ook aandacht aan Maria geschonken – de Moeder Gods en van ieder van ons.
Om haar te eren en op haar voorsprak tot God te bidden hebben wij een tientjeskoord gemaakt en ermee gebeden.

Wij hopen dat jullie dit tientjeskoord goed gebruiken ☺.
Tot volgende keer op 6 juni.

Met vriendelijke groet
meester André en juf Alena