Gebed om roepingen juni

Goede Jezus,
Gij, liefde tot het uiterste. Gij hebt uw hart geopend opdat ik kan beminnen tot in het uiterste van de vlam. Tot het uiterste mag ik uw liefde zegenen en uw genade aanbieden en al lovend het kwaad overwinnen. Tot het uiterste mag ik ten dienste staan, waarachtig zijn en met vriendschap overwinnen.

Goede Jezus,
Gij, liefde tot het uiterste. In uw geopend hart leer ik beminnen tot in het uiterste van de vlam. Dat om een mensenhart te winnen ik moet beminnen.
Liefde tot het uiterste.

Dom Bernardus Peeters OCSO Abt Trappistenabdij Koningshoeven