Gebed op Pinksteren

Eeuwige, altijd aanwezige God,
vandaag voltooit U het paasgeheim van uw Zoon.
U zendt uw Pinkstergeest over uw Kerk en uw gelovigen en leert hun
de taal van Uw liefde verstaan.

Laat ons verademen in uw Geest, het goede smaken door Zijn wijsheid
en vreugde vinden in Zijn vertroosting.
Amen.