Pinksternoveen zesde dag

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de heilige Geest; het wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Noveengebed tot de heilige Geest:
Heilige Geest,
U Bron van het leven: vanaf het begin hebt U bijzondere genadegaven uitgedeeld aan gelovigen. Kom in onze harten en verleen ieder van ons de vruchten,
welke alleen diegene bezit die in U leeft.  Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zonder ophouden werkt!

Zesde dag: De vrucht van de goedheid
Heilige Geest,
U Geest van de goedheid: ons geschonken!
U verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van toorn en nijd!
Bevrijd ons ervan om in anderen allereerst het slechte te zien!
Heilige Geest, leer ons de ware goedheid!