Pinksternoveen vierde dag

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de heilige Geest; het wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Noveengebed tot de heilige Geest:
Heilige Geest,
U Bron van het leven: vanaf het begin hebt U bijzondere genadegaven uitgedeeld aan gelovigen. Kom in onze harten en verleen ieder van ons de vruchten,
welke alleen diegene bezit die in U leeft. Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zonder ophouden werkt!

Vierde dag: De vrucht van het geduld
Heilige Geest,
U Geest van het geduld: ons geschonken! U verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van alles wat ons hart aan menselijke dingen verlangt en wil vasthouden!
Bevrijd ons van datgene, waardoor wij vergeten op God te vertrouwen!
Heilige Geest, leer ons het ware geduld!