Gebed om roepingen

Trouwe God en Vader, het Woord uit uw mond keert pas bij U terug wanneer het uw wil heeft volbracht en uw zending vervuld. Help ons, uw Kerk, om niet alleen toehoorders te zijn maar dat wij uw Woord horen en volbrengen.
Wij bidden U, dat uw Woord in onze Kerk vele harten mag raken. Geef ons priesters om alle gedoopten te leiden op de weg van het evangelie. Geef ons diakens die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde. Help ons, die gedoopt zijn, om samen te blijven getuigen van uw Naam in woord en daad. Door Christus onze Heer.
Amen.