Roepingenzondag, gebed om roepingen

Vader in de Hemel,
U bent dichtbij ons gekomen in Jezus Christus, uw Zoon.
In kracht van de Heilige Geest klinkt de oproep
om te geloven in de blijde boodschap en Jezus te volgen.

Geef ons ook in deze tijd moed en vertrouwen om leerlingen te zijn van uw Zoon.
Geef ons priesters om alle gedoopten te leiden op de weg van het Evangelie.
Geef ons diakens die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde.
Help ons om als leden van uw kerk samen te getuigen van uw Rijk in woord en daad.
Door Christus onze Heer.
Amen.