Jezus geeft nieuw leven!

Beste ouders en kinderen,
Het is al weer twee weken geleden dat wij Pasen hebben gevierd. Toch is Pasen nog niet voorbij. De vraag is – wat betekent Pasen eigenlijk precies? – Zo begonnen wij onze KWD. Gelukkig wist iedereen het: Jezus die is dood  gegaan en die is verrezen en weer leeft.

Wij kunnen dit een nieuw begin noemen. Om dit nieuwe begin duidelijk te maken wordt er tijdens de Paaswake altijd een nieuwe paaskaars aangestoken. En dat hebben we in de KinderWoordDienst ook gedaan.

Daarna probeerden de kinderen om zich voor te stellen wat ze zouden voelen als hun overleden opa plotseling binnenkwam. Sommigen zeiden dat zij blij zouden zijn en sommigen dat het een beetje eng zou zijn.  Ze ontdekten dezelfde gevoelens bij het lezen van het Evangelie (Lucas 24: 35-48). De leerlingen waren in de war en door angst overweldigd maar ook blij toen ze Jezus weer zagen.

Dit is niet vreemd. Het kost tijd om dit te begrijpen en er volledig in te geloven. Daarom komt Jezus nog 40 dagen lang bij zijn leerlingen om elke keer zijn verrijzenis te bevestigen en hun geloof te versterken. En we mogen ook nog eens 40 dagen lang tegen elkaar zeggen: Jezus leeft, Hij is de verrezene en Hij geeft het nieuwe leven. Totdat Hij met Hemelvaart de hemel binnengaat met de belofte dat iedereen van ons die in Hem gelooft in de hemel wordt opgenomen en het eeuwige leven zal hebben. Zijn moeder Maria was de eerste van ons. In de hemel is er plek voor iedereen. Aan iedereen geeft Jezus het nieuwe leven.

Dit mysterie is moeilijk te begrijpen. Daarom hebben wij gesproken over een vlinder die uit een rups komt. Ook konden de kinderen zelf zo’n vlinder maken. Eerst een rups en daarna een vlinder!

 

Het was gezellig om samen te zijn – er waren toen nog steeds paaseieren en kleine cadeautjes. En daarom slaagden de kinderen er niet in om alles af te krijgen  – Maksim nam de puzzel en Weronika nam haar deels gekleurde vlinder mee naar huis (en naar Soey, Natalie en Fadi ging het via de post).

En wij hopen jullie allemaal weer  op 2 mei te zien.

Met groeten meester Andre en juf Alena.