25 april Marcus evangelist

Marcus reisde aanvankelijk met Paulus en later met Petrus door de toenmalige wereld om het geloof te verkondigen. Het Evangelie volgens Marcus begint met de profetie van Jesaja ‘Zie ik zend mijn afgezant om U de weg te bereiden. Een stem roept in de woestijn “Maakt recht de weg des Heren.”.’ Daarom wordt Marcus onder het symbool van de leeuw voorgesteld. Bij het schrijven van zijn Evangelie heeft hij kunnen putten uit wat Petrus, een ooggetuige, hem vertelde. Hij stierf als martelaar. Men zegt dat zijn gebeente in de San Marco in Venetië ligt.

Hij is één van de patronen van onze parochie. Wij bidden dat hij onze voorspreker is bij de Heer, om het werk voor onze parochie vrucht te laten dragen.