Wij vieren Pasen Kinderwoorddienst 4 april 2021

Beste kinderen en ouders,
De vorige keren hebben we Jezus gevolgd naar de woestijn, langs de geldwisselaars en ook gekeken naar doodgaan om tot nieuw leven te komen. Op het feest van Pasen kwamen wij aan het einde van het spel voor deze vastenperiode.

Jezus had ooit gezegd dat hij zou moeten sterven om grote dingen te gaan doen. Weet je nog van de vorige keer? Enkele kinderen hadden hun plantjes meegebracht. Toen hebben zij zaadjes in de grond gedaan en nu waren er al kleine plantjes opgekomen.  Dawid en Weronika hebben hun plantjes meegebracht en Soey  heeft er een foto van gestuurd.

We hebben eerst nog even stilgestaan bij alle vieringen van de Goede Week. We hebben met Jezus aan tafel gezeten en met Hem gegeten. We zijn bij zijn proces en zijn veroordeling geweest. Wij hebben meegelopen op zijn lijdensweg en waren ook bij het moment van zijn  sterven op de Calvarieberg.  We waren bij zijn graflegging en ook wij wisten niet hoe we nu verder zouden moeten met ons leven.

Maar dan, opeens, komen er mensen die zeggen dat het graf leeg is. Dit moeten we zelf zien en ja het is leeg. Maar nu herinneren wij ons een uitspraak van Jezus zelf. Hij zou opstaan na drie dagen. Opeens zien we een geheel wit persoon die zegt dat Jezus voor ons uit gaat naar Galilea. Om dit ook in tastbare vorm tot uitdrukking te brengen hebben we een speciaal paasei gemaakt en de paaspuzzel opgelost.

Het feest van Pasen is nog niet voorbij en kinderen die niet konden komen kunnen het alsnog thuis proberen.

https://www.samueladvies.nl/zondag/zondag-4-april-2021-hoogfeest-van-pasen-verrijzenis-van-de-heer/

Zalig Pasen voor jullie allemaal !!! De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia!!!

Tot volgende keer op 18 april.
Meester André en juf Alena