Gebed om roepingen april

Barmhartige Vader, U hebt mij geschapen naar uw beeld en gelijkenis en het verlangen naar U ligt diep in mijn hart.
Ik weet dat ik beperkt en zwak ben, maar ik verlang naar leven dat onbegrensd is.
Soms heb ik me afzijdig en op de vlakte gehouden,
en toch gaat uw hart altijd naar mij uit en nodigt U mij uit in de diepte te gaan.

Uw roepstem is vaak niet spectaculair als een storm, een aardbeving of een groot vuur,
waarmee ik bij anderen voor de dag kan komen, maar als een zachte bries.

Soms denk ik: dat is niet eerlijk, waarom horen anderen niet wat ik hoor?
Maar ik weet dat U kijkt naar het hart, en niet zoals mensen elkaar zien.
In het leven van uw Zoon Jezus geeft U mij hoop en moed
en in zijn dood en verrijzenis weet ik me geroepen te delen in uw goddelijk leven.

Geef mij liefde om met meer vertrouwen de weg te gaan met uw Zoon,
maak mij meer gevoelig voor uw Geest.
Amen