Leo Hartman ontving de Arspenning

Op Eerste Paasdag ontving organist Leo Hartman uit handen van Ineke Giezeman namens de Ars gemeenschap de Arspenning. De aanleiding was zijn rol het afgelopen jaar tijdens corona, dankzij hem hebben kon vrijwel elk weekend muzikaal ingevuld worden, ondanks het gemis van koren.

Leo is al veel langer dierbaar onderdeel van de Ars gemeenschap: vooral in de zomermaanden speelt hij de zondagen orgel, als de koren vakantie hebben. Daarvoor was hij decennialang organist en dirigent in de kerk van Maria van Eik en Duinen. Leo en en zijn vrouw Tiny Hartman-Boerkamp vierden daarnaast met Pasen in de Ars hun 60 jarig huwelijksfeest. Een dubbele reden dus om Leo in het zonnetje te zetten.

De Ars penning is in 1994 gegoten bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de H. Pastoor van Ars kerk. De penning wordt uitgereikt aan personen die zich langdurig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Ars gemeenschap. De penning draagt aan de ene kant de beeltenis van de Pastoor van Ars met als opschrift zijn uitspraak: ‘Quel bonheur d’aimer Dieu’. Aan de andere zijde is het Ars kerkgebouw afgebeeld. De penning werd ontworpen door de destijds bekende beeldhouwer/penningmaker Niel Steenbergen, de vader van Christiaan Steenbergen (Ars parochiaan en voormalig penningmeester van de Ars parochie).

Arspenning voor Leo Hartman